Focus Lyrics by Fameye 

Anytime k)m de mea na makai
Me mre me mogya ani oo
Man I got to try
I have been thinking a lot
Menp3 s3 obi b3 kas3 meny3 ne size
Feeling no y3 deep
I;m sad on me
Meto mani 3y3 me s3 nipa ndo me

Check Out:  Celiono – Oghene Ose Woruno Lyrics

3nso mekae s3 me fans bi wo dome
R.I.P Mama
I know you still dey ma body

 

S3 3ny3 sika aa
My mind no dey oo
Y3nko p3 mmaa
My mind no dey oo

3mmer3 reko paa
Time no dey oo
Boy I got to speed cos
Time no dey oo

Check Out:  Masicka - Image Lyrics

 

3 3ny3 sika aa
My mind no dey oo
Y3nko p3 mmaa
My mind no dey oo

3mmer3 reko paa
Time no dey oo
Boy I got to speed cos
Time no dey oo