web analytics

[LYRICS] Fameye ft Article Wan, Kuami Eugene & Medikal – Nothing I Get (Remix)

“Nothing I Get Remix Lyrics by Fameye ft. Kuami Eugene , Medikal & Article Wan”

[Intro]
Edin no mo nim mo bo
Aaaaa!
Article Wan eer yea yea!
Abo sen
Ebi Fameye chaley
Kuami Eugene

 

[Chorus: Fameye]
We are more than more than aaa(nothing I get)
Eeeeeee(nothing I get)
Nothing I get oooo(nothing I get)
Masa forget ooo (Is B2 on the beat)
Preman ni ɛtisɛ me
Me sɔre anopa a, ntaade a ɛhyihyɛ me
Me nwia ade nso obiaa hwihwɛ me
Ohiani ba paa sikafoɔ titɛ me
Ayieeeee, yesu ooo, menni bi ooo

 

Nanso plenty dey envy ooo
Bɛka se mewɔ block but menbi bi ooo
Yɔɔbin nti girls gyimede oooo
Ɛmma w’ani bre me ooo(nothing I get)
Na menni hwee(nothing I get)
Ɛmma w’ani bre me ooo(nothing I get)
Na menni hwee(nothing I get)
Ɛmma w’ani bre me ooo(nothing I get)

Na menni hwee(nothing I get)
Ɛmma w’ani bre me ooo(nothing I get)
Na menni hwee(nothing I get)

 

[Kuami Eugene: Verse]
Emma wani mbre me oo
Nothing i get
Menya sika a na mede bi kotwa bet
Na s3 meshada na meba a
Emmaa no di makyi saa as3 makogye for girls

Megye mic a beat no k) low
s3 wote meho koloo
Ibi guy guy kwa
As3 baabi awuo nanso Nana Boro

Oooh Amen oo
Party bia we dey there oo
May3 hyenhyen kwa
Ohia sika a emmusa me oo
Bisa Kdei oo

 

[Fameye: Verse]
Ɛmma w’ani bre me ooo(nothing I get)
Na menni hwee(nothing I get)
Ɛmma w’ani bre me ooo(nothing I get)
Na menni hwee(nothing I get)
Ɛmma w’ani bre me ooo(nothing I get)
Abochi Jeana n3hye me aden
Wop3 anaa, Wo suban s3 paint bi
Woy3 azar
Yene mo sere kwa boy sei opana
3y3 packaging k3k3 meni daama
Nothing na nothing na
(Nothing i get)
Na nothing na
(Inna me get)
Mese nothing na nothing na
(Nothing I get)
Na nothing na
(Inna me get)


Leave a Comment